Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
17/05/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), № 202-02-11, внесен от Министерския съвет на 05.04.2012 година
  На заседание, проведено на 17 май 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), сключено на 16 декември 2011 г.
  На заседанието присъстваха Проф. Сергей Игнатов, д.и.н.– министър на образованието, младежта и науката и Мария Живакова – старши експерт в Дирекция „Наука” в Министерство на образованието, младежта и науката.
  Законопроектът беше представен от Мария Живакова.
  В изпълнение на Решение № 858 на Министерския съвет от 2011 г. министърът на образованието, младежта и науката подписа от името на българското правителство Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) при условие за последваща ратификация.
  Република България се присъединява към EUMETSAT като асоцииран член през 2005 г.
  Съгласно чл. 7, т. 1 от споразумението продължителността на сътрудничеството беше 5 години считано от 1 януари 2005 г. Точка 2 от същия член предвиждаше възможността за приемането на Република България като пълноправен член на EUMETSAT или подновяване на споразумението за сътрудничество за следващи периоди.
  Във връзка с недобрите финансови параметри на бюджета за
  2010 г. срокът на действие на съществуващото Споразумение за сътрудничество беше продължен с още две години до края на 2011 г.
  Като се отчита все още неблагоприятното финансово състояние и същевременно необходимостта от пълното ни интегриране към европейските научно-оперативни структури, ръководството на Министерството на образованието, младежта и науката счита, че към настоящия момент е по-целесъобразно да се продължи асоциираното членство на Република България в EUMETSAT до края на 2013 г.
  Достъпът до глобалната метеорологична информация ще позволява изготвяне на високонадеждни прогнози за опасни метеорологични явления - резки застудявания, горещи вълни, проливни валежи, бурни ветрове и други. Ранното предупреждение на държавните институции и гражданите ще позволява своевременно да се вземат мерки за намаляване на ефектите от въздействието на тези природни стихии.
  С ратифицирането на изменението на споразумението се създават необходимите правни условия за продължаване действието на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT).

  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За”- 18 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  Въз основа на изразената подкрепа и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 и 4 и ал. 3 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), сключено на 16 декември 2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума