Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
29/03/2012 първо гласуване

  по законопроект за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД във връзка с тръбопроводната система Набуко,
  № 202-02-9, внесен от Министерския съвет на 15.03.2012 година
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 29 март 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД във връзка с тръбопроводната система Набуко, подписано на 8 юни 2011 г.

  На заседанието присъстваха следните представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: Любомир Петков- началник на отдел в дирекция „Енергийни политики стратегии и проекти” и Светлана Маринова- началник на отдел в дирекция „Правна”.
  При представянето беше изтъкнато, че проектът “Набуко” е приоритетен за Европейския съюз, тъй като чрез него ще се диверсифицират доставките на природен газ за Европа и ще се осигури по-високо ниво на сигурност в областта на енергийните доставки и достъп до значителни газови ресурси на Каспийския регион и Близкия изток и съответно ще се намали зависимостта от руските доставки на природен газ за България и за Европейския съюз.
  Споразумението включва задължение за държавите за оказване на политическа подкрепа, създаване и поддържане на благоприятни правни и регулаторни условия за осъществяване на проекта и предоставяне на подкрепа за компаниите, участващи в неговата реализация.

  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За”- 18 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на изразената подкрепа и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 8 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД във връзка с тръбопроводната система Набуко, подписано на 8 юни 2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума