Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Съвместния парламентарен комитет България - Европейски съюз
Сигнатура 554-02-65
Дата на постъпване 27/09/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 14/12/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 14/12/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/12/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 15/03/2006 - приет(зала второ гласуване)