Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване
Сигнатура 554-02-54
Дата на постъпване 16/09/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 08/11/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 08/11/2005 - отхвърлен(зала първо гласуване)