Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за увеличаване числения състав на Комисия по земеделието и горите
Сигнатура 854-02-50
Дата на постъпване 20/03/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 05/07/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 05/07/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 05/07/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 13/09/2007 - приет(зала второ гласуване)