Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно изменение на чл. 17, ал. 2 на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и за създаването на нова ал. 4 в същия член
Сигнатура 854-02-43
Дата на постъпване 05/03/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 09/05/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 09/05/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 09/05/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 09/05/2007 - приет(зала второ гласуване)