Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект на декларация на Народното събрание във връзка с 98-та годишнина от обявяването на Независимостта на България
Сигнатура 654-03-15
Дата на постъпване 20/09/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология