Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация за противопоставяне на претенциите на Република Румъния за корекции на границата в континенталния шелф на двете страни и признаване в България на румънско малцинство
Сигнатура 254-03-4
Дата на постъпване 23/03/2012
Сесия Осма сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология