Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация за осъждане на геноцида и прогонването на арменците от родните им места през 1915 - 1917 г. и на геноцида и прогонването на българите през Априлското въстание през 1876 г. и от Македония, Мала Азия, Източна и Западна Тракия през 1903 - 1913 г., проведени от правителството на Османската империя
Сигнатура 954-03-7
Дата на постъпване 14/04/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология