Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промени в състава и ръководството на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство
Сигнатура 954-02-59
Дата на постъпване 09/04/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология