Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация за осъждане на геноцида над арменския народ през 1915 - 1917 година и изтреблението на над 100 хиляди българи и прогонването на над половин милион цивилни българи от Македония и Мала Азия, Източна и Западна Тракия през периода 1903 - 1913 година
Сигнатура 954-03-6
Дата на постъпване 13/04/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология