Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за откриване на държавно висше училище с наименование Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски", със седалище гр. Долна Митрополия, област Плевен и за закриване на факултет "Авиационен" - Долна Митрополия, в структурата на Националния военен университет "Васил Левски", гр. Велико Търново
Сигнатура 954-02-83
Дата на постъпване 10/06/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология