Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2007 г.
Сигнатура 902-03-4
Дата на постъпване 27/11/2009
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология