Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация относно 60-тата годишнина от създаването на Съвета на Европа
Сигнатура 954-03-3
Дата на постъпване 22/07/2009
Сесия Първа сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология