Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Предложение за провеждане на разисквания по питане № 854-05-33/09.05.2018 г. от народните представители проф. Георги Михайлов, доц. Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Георги Гьоков
Сигнатура 854-00-38
Дата на постъпване 01/06/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология