Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение по повод законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия
Сигнатура 854-02-24
Дата на постъпване 10/05/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 11/05/2018
Обнародван в ДВ брой 40/2018 г.
Финален текст на решението Решение по повод законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия