Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 854-02-16
Дата на постъпване 29/03/2018
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 18/04/2018
Обнародван в ДВ брой 34/2018 г.
Финален текст на решението Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание