Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект на декларация относно присъединяването на България към Шенгенското споразумение
Сигнатура 754-03-4
Дата на постъпване 12/12/2017
Сесия Втора сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология