Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за предсрочно освобождаване на Димитър Борисов Главчев от поста председател на Народното събрание
Сигнатура 754-02-91
Дата на постъпване 16/11/2017
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология