Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за създаване на Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет
Сигнатура 754-02-59
Дата на постъпване 27/06/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 28/06/2017
Обнародван в ДВ брой 53/2017 г.
Финален текст на решението Решение за създаване на Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет