Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение във връзка с разисквания по питане № 754-05-13, внесено от народния представител Георги Йорданов на 17 май 2017 г. до министъра на здравеопазването Николай Петров относно стратегия за развитите на лечебните заведения за болнична помощ в Република България
Сигнатура 754-02-45
Дата на постъпване 08/06/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 09/06/2017
Обнародван в ДВ брой 48/2017 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Георги Йорданов към министъра на здравеопазването Николай Петров относно стратегия за развитите на лечебните заведения за болнична помощ в Република България