Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение по искане за предсрочно освобождаване на г-н Димитър Борисов Главчев от поста Председател на Народното събрание
Сигнатура 754-02-44
Дата на постъпване 31/05/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 01/06/2017
Обнародван в ДВ брой 45/2017 г.
Финален текст на решението Решение по искане за предсрочно освобождаване на Димитър Борисов Главчев от поста председател на Народното събрание