Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит по отношение разходването на финансови средства по програмата "Декада на ромското включване 2005-2015 г."
Сигнатура 754-02-1
Дата на постъпване 18/01/2017
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология