Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация за промяна на системата за избиране на народни представители
Сигнатура 754-03-1
Дата на постъпване 10/01/2017
Сесия Седма сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология