Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за намаляване дните на Коледната ваканция на Народното събрание за 2016 г.
Сигнатура 654-02-90
Дата на постъпване 12/12/2016
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология