Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за организация за настаняване в общежития от закрит тип на всички имигранти, преминаващи незаконно държавната граница на Република България
Сигнатура 654-02-86
Дата на постъпване 27/10/2016
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология