Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за отмяна на решение на Народното събрание от 12.10.2016 г. за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2016 г. с вх. № 654-02-80 от 11.10.2016 г.
Сигнатура 654-02-81
Дата на постъпване 12/10/2016
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 18/10/2016
Обнародван в ДВ брой 83/2016 г.
Финален текст на решението Решение за отмяна на Решение на Народното събрание за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2016 г.