Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Декларация на Народното събрание във връзка с 98-та годишнина от обявяването на Независимостта на България
Сигнатура 8
Дата на постъпване 21/09/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на декларацията
    ДЕКЛАРАЦИЯ На основание чл. 86, ал. 1 на Конституцията на Република България и във връзка с 98-та годишнина от обявяването на Независимостта на България Народното събрание на Република България ДЕКЛАРИРА: 1. Подчертава значението на обявяването на Независимостта на 22 септември 1908 г. като акт на окончателното утвърждаване на България като равноправна и суверенна европейска държава. С този акт бе официално признат авторитетът на държавните институции на страната, статутът на България като фактор със свое самостоятелно място и роля в регионалните и европейските процеси. 2. Припомня, че успехът на делото на Независимостта е резултат на вековния стремеж на българския народ за свободно развитие, за равноправие и справедливост. Датата на нейното прогласяване увенча многолетната му борба за освобождение, разгърнала се в периода на Българското Възраждане. 3. Подчертава, че на прага на присъединяването към Европейския съюз парламентарната република и конституционната демокрация придобиват ново значение и съдържание като основни фактори за пълноправното и отговорно членство на страната ни в Европейския съюз. Призовава всички държавни институции, структурите на гражданското общество, гражданите на Република България и в новите условия на членство да работят и допринасят за по-нататъшното осъществяване на свещените идеали и делото на Независимостта. Декларацията е приета от 40-то Народно събрание на 21 септември 2006 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/09/2006 - приет(приет в зала)