Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България
Сигнатура 654-02-72
Дата на постъпване 15/07/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 29/07/2016
Обнародван в ДВ брой 60/2016 г.
Финален текст на решението Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България