Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за промени в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Сигнатура 654-02-64
Дата на постъпване 16/06/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 22/06/2016
Обнародван в ДВ брой 49/2016 г.
Финален текст на решението Решение за промени в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта