Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за отправяне на покана към Главния прокурор на Република България за представяне пред Народното събрание на доклад за дейността на Прокуратурата по прилагането на закона по казуса "КТБ"
Сигнатура 654-02-61
Дата на постъпване 09/06/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология