Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промяна в състава и ръководството на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея за Черноморско и икономическо сътрудничество
Сигнатура 654-02-56
Дата на постъпване 08/06/2016
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 10/06/2016
Обнародван в ДВ брой 46/2016 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество