Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за изграждане на защитни съоръжения по протежение на държавната граница с Република Гърция
Сигнатура 654-02-26
Дата на постъпване 24/03/2016
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология