Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България
Сигнатура 654-02-17
Дата на постъпване 11/02/2016
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 19/02/2016
Обнародван в ДВ брой 16/2016 г.
Финален текст на решението Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България