Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация на 43-то Народно събрание за неучастие на Република България във военни действия и подкрепа на усилията за мирно решаване на конфликта в Източна Украйна
Сигнатура 554-03-1
Дата на постъпване 10/02/2015
Сесия Втора сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология