Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за поставяне на държавния герб на Републиката на сградата на Народното събрание на пл. "Ал. Батенберг"
Сигнатура 454-02-66
Дата на постъпване 17/12/2014
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология