Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2019 година
Сигнатура 020-00-8
Дата на постъпване 30/03/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 28/05/2020
Обнародван в ДВ брой 50/2020 г.
Финален текст на решението Решение по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2019 г.