Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект на декларация относно позиция на Република България за европейската стратегическа дългосрочна визия за неутрална по отношение на климата икономика
Сигнатура 954-03-2
Дата на постъпване 18/09/2019
Сесия Осма сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология