Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за отмяна на Декларацията на 41-вото Народно събрание за осъждане на Възродителния процес, като опит за асимилация на българските мюсюлмани
Сигнатура 454-02-14
Дата на постъпване 27/10/2014
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология