Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за откриване на публична процедура по чл. 47, ал. 1 от Изборния кодекс
Сигнатура 954-02-3
Дата на постъпване 06/02/2019
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология