Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация във връзка с отправената покана към Черна гора за членство в НАТО
Сигнатура 554-03-16
Дата на постъпване 08/12/2015
Сесия Четвърта сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 17/12/2015
Обнародван в ДВ брой 102/2015 г.
Финален текст на декларацията Декларация във връзка с отправената покана към Черна гора за членство в НАТО