Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Сигнатура 502-03-22
Дата на постъпване 16/12/2015
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 18/12/2015
Обнародван в ДВ брой 101/2015 г.
Финален текст на решението Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България