Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за признаване геноцида над арменците в Османската империя 1915-1922 година
Сигнатура 454-02-6
Дата на постъпване 27/10/2014
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 24/04/2015
Обнародван в ДВ брой 31/2015 г.
Финален текст на решението Решение за признаване масовото изтребление на арменците в Османската империя 1915 - 1922 г.