Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 202 на Международната организация на труда относно минимума на социалната защита
Сигнатура 302-03-3
Дата на постъпване 21/06/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 10/07/2013
Обнародван в ДВ брой 63/2013 г.
Финален текст на решението Решение за вземане на акт от Препоръка № 202 на Международната организация на труда относно минимума на социалната защита