Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за даване на съгласие за участието на Република България в увеличаването на капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие
Сигнатура 302-03-2
Дата на постъпване 28/05/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 04/07/2013
Обнародван в ДВ брой 60/2013 г.
Финален текст на решението Решение за даване на съгласие за участието на Република България в увеличаването на капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие