Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България през 2012 г.
Сигнатура 302-03-1
Дата на постъпване 28/05/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 27/06/2013
Обнародван в ДВ брой 59/2013 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България през 2012 г.