Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 353-20-7
Дата на постъпване 04/06/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 12/06/2013
Обнародван в ДВ брой 53/2013 г.
Финален текст на решението Правилник за организацията и дейността на Народното събрание