Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Избор на подуправител на Българската народна банка
Сигнатура 307-00-2
Дата на постъпване 10/06/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 12/06/2013
Обнародван в ДВ брой 52/2013 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на подуправител на Българската народна банка