Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно осигуряване право на достъп на народните прадставители до направеното искане от Борис Велчев - главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Сергей Дмитриевич Станишев - народен представител в 41-ото Народно събрание
Сигнатура 954-02-89
Дата на постъпване 04/11/2009
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 04/11/2009
Обнародван в ДВ брой 89/2009 г.
Финален текст на решението Решение относно осигуряване право на достъп на народните прадставители до направеното искане от Борис Велчев - главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Сергей Дмитриевич Станишев - народен представител в 41-ото Народно събрание