Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с разискванията по питането на народния представители Иван Алексиев към министъра на околната среда и водите относно прекратено финансиране към общините по договори, сключени с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
Сигнатура 954-02-83
Дата на постъпване 23/10/2009
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 30/10/2009
Обнародван в ДВ брой 89/2009 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народния представители Иван Алексиев към министъра на околната среда и водите Нона Караджова относно прекратено финансиране към общините по договори, сключени с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда